శ్రీ జోగినిపల్లి సంతోష్ గారిని కలిసి శుభాకంక్షాలు తెలియజేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎం.బీ.సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్

ఈ రోజు ప్రగతి భవన్ లో పార్లమెంట్ సభ్యులు ( రాజ్యసభ ) శ్రీ జోగినిపల్లి సంతోష్ గారిని కలిసి శుభాకంక్షాలు తెలియజేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎం.బీ.సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ , తెరసా రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీ తాడూరి శ్రీనివాస్ ప్రజాపతి గారు, ఆయన వెంట ఎం.బీ.సీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గడ్డం సాయి కిరణ్, పలు జిల్లాల నుండి వచ్చిన ఎం.బీ.సీ నాయకులు , కార్యకర్తలు ఉన్నారు. అనంతరం తాడూరి శ్రీనివాస్ గారు M. B. C నాయకులని సంతోష్ రావు గారికి పరిచయం చేసారు, వారు ఎంతో ఓపిగ్గా అందరితో మాట్లాడి అందరితో ఫొటోలు దిగారు. నాయకులు ఎం.బీ.సీ చైర్మన్ తాడూరి శ్రీనివాస్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

139 total views, 1 views today

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *